Guvernul dă OUG pentru papamobil

Wednesday, 22 May 2019, 21:45, Sursă: REALITATEA.NET

Pregătirile sunt în toi pentru vizita în România a Sanctității Sale Papa Francisc. Astăzi Executivul va adopta o Ordonanță de Urgență care va permite Serviciului de Pază și Protecție să înscrie în circulație autoturismul realizat la Mioveni pe care îl va folosi Suveranul Pontif. Autoturismul va fi înscris în circulație pe o perioada limitată 27 mai - 7iunie.

Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 23 mai 2019:

PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018, Tokyo

 PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/NFHG-5.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019-2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-15.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019-2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-16.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-17.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/NFHG-6.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2019 al Ministerului Energiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/NFHG-7.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale "Dezvoltarea capacităţii Sistemului Naţional de Transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcţia România-Republica Moldova"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-18.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 31 ianuarie 2019 şi la Bucureşti la 7 martie 2019, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-35.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-20.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Naţională "PLAFAR" S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/NFHG-8.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea bazelor de date relevante pentru compararea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-21.pdf

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/NFHGAEXA.pdf

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/NFHGANEXA.pdf

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-22.pdf

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte pentru Mitropolia Ardealului/Arhiepiscopia Sibiului în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 380, aflat în domeniul public al statului şi modificarea anexelor nr.4 şi nr.40 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-23.pdf

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea codului de clasificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Aeroclubului României, instituţie publică din subordinea Ministerului Transporturilor, privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Craiova, judeţul Dolj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru constituirea dreptului de administrare în favoarea Aeroclubului României, şi pentru trecerea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Dolj, în vederea extinderii Aeroportului Craiova
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HGANEXE.pdf

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-24.pdf

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea centrelor judeţene din subordinea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-25.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru judeţul Giurgiu
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-26.pdf

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - SA aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-28.pdf

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-29.pdf

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 50 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj, cu modificările şi completările ulterioare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-30.pdf

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-31.pdf

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Râşnov, judeţul Braşov
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-32.pdf

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea steagului comunei Topolog, judeţul Tulcea
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-33.pdf

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 7-a Conferinţă internaţională electorală, cu tema "Participarea electorală şi educaţia pentru democraţie" şi cea de-a 7-a Reuniune Generală a Reţelei de competenţe electorale francofone (RECEF), organizate de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Reţeaua de competenţe electorale francofone şi desfăşurate în perioada 5-7 iunie 2019
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-34.pdf

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HGANEXA-2.pdf

Adaugă părerea ta
Alte articole din: Homepage